Julija Vaiči
Visi ieškojimai baigiasi vieną akimirką. Tada, kai pasirenkama Šviesa. Ir tampama Apsišvietusiuoju. Visi skausmai pradingsta vieną akimirką. Tada, kai atsiveriama Meilei.    Ir esama Kuriančiuoju.

Numerologinė veikla

Asmeninė Numerologo konsultacija

Numerologinė terapija - prigimtinės Esaties susigrąžinimas arba Dabarties Atminties atvėrimas

Numerologijos mokymai

Dėkingumo praktikos stovyklos - laimės ir džiaugsmo ekspedicijos 


Asmeninė Numerologo konsultacija- tai pilna Gimimo datos analizė, etiškas prisilietimas prie skaitinių kodų ir taktiškas informacijos pateikimas, leidžiantis objektyviai pažvelgti į save, atpažinti vidinę jėgą, aprėpti perduodamą srautą, priimti esamą situaciją, pamatant save tarsi naujomis akimis. Konsultacija - tai puikus įrankis, padedantis išryškinti turimus talentus, gebėjimus, sužinoti tas veiklos sferas, kurios teiktų džiaugsmą, naudą, užsipildant pilnatve ir kūrybine energija. Analizė taip pat atsako į klausimus, kas gi trukdo judėti pirmyn, priimti likimą lemiančius sprendimus, tuo pačiu atrandant sprendimo raktus silpnybę paversti stiprybe. 

Gimimo datos analizė atsako ir į tokius klausimus, kaip poros suderinamumas. Šis įrankis padeda geriau suprasti mylimo, artimo žmogaus elgesio motyvus, charakterio ypatumus, leidžia atstatyti, pagerinti, sustiprinti tarpusavio supratimą. Tai tinka poroms, esančioms santuokoje ir besiruošiančioms šiam atsakingam žingsniui.

Gimimo datų, apimančių visos šeimos narius, analizė padeda kuo anksčiau pastebėti vaiko(ų) polinkius,  gabumus, pomėgius, individualius charakterio bruožus, kas leidžia dermėje darniai skleistis prigimtiniam talentui. Analizė visada atsako į klausimą apie raktą- kodą, kuris neleidžia užrakinti vaiko Širdelę ir apsaugo nuo daugybės galimų programų, nuoskaudomis į pasąmonę įsirašančių, ateityje tampančių trukdžiu pasitikėti ir būti savi pakankama bei laisva asmenybe. 

Verslo sferoje numerologija irgi yra galingas patarėjas. Numerologijos pagalba sužinoma ar pasitvirtinamas jautimas tinkamai ir sėkmingai verslo vystymo krypčiai pasirinkti. Taip pat puikiai pasitarnauja formuojant komandą arba atliekant korekcijas jau esamoje, atsako į klausimą dėl verslo partnerio pasirinkimo. Numerologiniai paskaičiavimai padeda parinkti, veiklos pobūdį atitinkantį skaitinėmis vibracijomis, kompanijos vardą, kitus naudingus sėkmės įrankius, tokius kaip mobilaus telefono, automobilio numeris, įmonės steigimo, sutarties pasirašymo datas.

Numerologo neutralus, beasmenis patarimas, iškilus būtinybei priimti teisingą sprendimą, pateikiamas korektiškai, lemiamą žodį paliekant pačiam žmogui. Juk gana dažnai gyvenimo eigoje susiduriame su situacija, sprendimas kurios prašosi ypač išmintingo patarimo. O stiprus, save suvokęs numerologas, savo srities Meistras, gebantis aprėpti ne vieną skaitmenų seką, tuo parodydamas meistriškumą, patarimu perduos žinią būtent taip, kaip ir numatyta Likimo knygoje. 

Tikras Meistras klientui konsultacijos metu padės pasikylėti iki tos vibracijos, kurioje aiškiai, ryškiai, lengvai galima pamatyti savas gyvenimo skaitines natas, įkvėpdamas pačiam, harmonijoje su savimi, pasijausti galingu instrumentu, galinčiu savarankiškai ir užtikrintai sugroti savo gyvenimo melodiją.

Numerologinė terapija - prigimtinės Esaties susigrąžinimas arba Dabarties Atminties atvėrimo kursas - individualus ir tiesioginis "širdis į širdį ir protas į protą" kursas, esančiam finišo tiesiojoje į SAVĘS girdėjimą ir regėjimą. Terapijų metu atmenama Žmogiškosios pasaulėdara ir pasaulėjauta, juvelyriškai suvokimu atskiriami fizinis, pasąmonės ir sąmonės lygmenys ir meistriškai apjungiami išbaigtumu. Morers ir Vyro Esačių atminimas bei partnerystės monados įžeminimas atliekamas visiškoje besąlyginės Meilės ir bekonfliktės Šviesos vibracijose. O kur dar praeities apnulinimas dėkingumu ir pagarbus ateities pasisveikinimas, nutinkantys taktiškai ir etiškai liečiantis prie Sielos. Kūnas taip atliepia fizine sveikata, lankstumu ir plastiškumu. 

Terapijos kursas - unikali galimybė sugrįžti į autentišką būtį, unikaliam originalui realizuojantis sąmoningu suvokimu, jaučiant vieningą ryšį su sava Dvasia. Ir žinoma, gurmanintis Laisvos valios pasirinkimo atpažinimu Dabarties realybėje.

Terapijos seansai vyksta 1 arba 2 kartus savaitėje. 


Individualus mokymo kursas "Naujojo amžiaus Numerologas" - tai vidinio ir išorinio pasaulio matymo skaitiniais kodais įsisavinimas. Šis kursas, per trejus metus išsikristalizavęs, perduodamas Mokiniui švariam, šviesiam, skaidriam sraute. Srautas- tai savos Esaties, kaip vidinio Šaltinio, girdėjimas, tai pasikylėjimas iki vibracijų, kur patenkama dabartimi arba tyloje ir ramybėje. 

Kurso programa sudaryta iš 4 etapų, min 40 užsiėmimų, 80 valandų. Tai laikas, skirtas ne tik numerologijos pagrindų suvokimui ir įsisavinimui, tačiau ir savęs pažinimui. Atrodytų, tik 80 valandų, tačiau kiekviena valanda budina tuos vidinius resursus, kurie keičia gyvenimo kokybę negrįžtamai.

Šis mokymo kursas, sudarytas iš gimimo, Likimo schemų analizavimo, transformacijos žingsnių numatymo ir taikymo būdų įsisavinimo, skirtas išskleisti ir kartu apjungti gimimo datą su vardo ir pavardės skaitinėmis vibracijomis į vieną visumą. Mokymąsis tik žodžiu primena tą procesą, ką veikėme mokykloje. Tai ištisa ir tikra gyvenimo praktika, skaičiuose ir jų kombinacijose randant visus atsakymus, priežastis ir patarimus. O kur dar naujos schemos, apšvietos akimirkose gimusios. Joms aš suteikiau vardus: "Sparnai", "Kryžius". Taip pat asmeninių metų numerologinė įžvalga, tiksliai ir aiškiai atsispindėdama skaitinėse kombinacijose, kaip rekomendacinė prognozė, ko tikėtis, kur pasistiprinti, ką nuveikti.  

Kitas svarbus dalykas, ko mokau savo Mokinius, tai greitai, tiksliai nustatyti aspektus, kurie padeda pasąmonei susijungti su sąmone. Visi skaičiavimai atliekami tik iš gimimo datos, išskiriant tas savybes, kurios būdamos stiprios ir toliau stiprėdamos silpnąsias paverčia stipriomis.

Esant asmeniniam interesui, kurso laikas gali būti pratęstas, įsisavinimui tam tikros dalies praktinės medžiagos iš mokymo kurso, kuris pateiktas žemiau.

Po šio kurso iš karto galima užsiimti individualia veikla, švariai įeinant į santykį su klientu, aiškiai ir tiksliai perduodant būtent tą informaciją, dėl kurios ir kreiptasi. 


Individualus mokymo kursas "Dabarties atminties atvėrimo Meistras"- tai numerologijos kurso jungtis su vidinės transformacijos procesu. Po kurso galima užsiimti numerologinės terapijos praktika, nes pats Praktikas - save suvokęs, atminęs savo Esatį, žinąs Visatos ir Žemės dėsnius, pasirinkęs Šviesos kelią, mylintis šį netobulą Pasaulį, sugebąs atlaikyti išorės keliamą įtampą, atskyręs Protą nuo Širdies ir Dabarty naujumu apjungęs, laisvas, stiprus ir išmintingas. Mokymasis trunka 10 - 12 mėnesių, priklausomai nuo Mokinio individualių savybių. 

Šis kursas be galo įdomus, nes sudarytas taip, kad savęs pažinimas vyksta smagiai, lengvai, linksmai, aiškiai ir įkvepiančiai. Be aukščiau aprašyto numerologijos mokymo kurso, kuris sudaro 50 proc. laiko, dirbama individualiai, kiekvienam Mokiniui parenkant užduotis pagal esamą situaciją, pradedant nuo temos, kas gi gyvenime labiausiai patinka ir erzina. 2 valandos per savaitę su dideliu kiekiu namų užduočių, iš kurių pagrindinis - stebėti save, savo žodžius, reakciją, ją priimti kaip faktą, būti atviru ir sąžiningu su savimi pačiu. O kur dar meditacinių laiškų rašymas, įrašymas balsu. Ir visa tai vyksta nekeičiant įprasto gyvenimo tempo, nors tiesą sakant, pokyčiai nutinka iš karto po pirmo užsiėmimo. Ir tam nereikia susitikti kūnais, pamokos vyksta on-line režimu, susitikimą gyvai palikus tam laikui, kada tik bus panorėta.

Visas šis kursas - praktika, praktika, praktika. "Teorija" pas mus - tai suvokta praeitis, išmintimi tampanti. Mano, kaip Mokytojo, tikslas- perteikti žinojimo Tiesas, savo gyvenimo patirtimi išgrynintas, taip, kad Mokinys pats aptiktų esąs laisvas, savi pakankamas, išbaigtas ir vientisas, gebantis Dabarties akimirkoje būti švariu veidrodžiu, kai energiją į Pasaulį siunčia, ir išlikti skaidriu stiklu, kai atsakingai dalinasi informacija. Mokomąja "teorine" medžiaga čia tapo, kaip minėjau prisistatyme apie save, 4 knygos - albumai.

Keliais sakiniais pasidalinti sutiko manieji Mokiniai. 

Štai kokią žinutę perdavė Vestos srautas: "Šis kursas man padeda atskleisti stipriąsias savybes, jomis tinkamai naudotis. Aš pradėjau ramiau reaguoti į situacijas, praeities sprendimuose matydama norą įtakoti, vertinti. Jau aptikau galinti neigiamas emocijas greitai transformuoti į teigiamas, kas leidžia mėgautis dabartyje vykstančiais pokyčiais asmeniniame gyvenime, darbo kolektyve. O dar tik kurso pradžia. Ačiū Tau, brangioji Mokytoja."

Žanetos srauto žinutė: "Nuoširdus dėkui numerologei Julijai už naują pradžią mano gyvenime, už atidarytus vartus į skaičių pasaulį. Viskas dar procese, dar pradžioje, o jau dabar mano gyvenime vyksta stebuklai. Aktyvuojasi skaičiai manyje, per juos save pradedu pažinti. Tai labai įdomi patirtis. Kiekviena diena atneša kažką naujo ir įdomaus. Iškeliama tai, kas miegojo, bet buvo visada. Pradedu daugiau matyti, girdėti, jausti. Ačiū, Julija."

Aurelijos srauto žinutė: "Kaip gera panirti į skaičių pasaulį! Kaip čia viskas nauja, įdomu, gilu, stebuklinga, ir kartu sava! Numerologinės terapijos dėka kasdien lyg iš naujo imu pažinti save, išgirsti save, pamatyti, pajausti naujai, kitaip... Tarsi atėjus pavasariui galiu išeiti į lauką, giliai įkvėpti, atsidusti ir praregėti, pastebint naujas spalvas, patiriant naujus skonius, išgirstant negirdėtas natas, atrandant savyje žinojimą nežinant... Gera ir saugu į šią kelionę leistis su išmintingu žmogumi - Visatos dėsnių žinove, aukščiausios etikos ir takto saugotoja, šviesos ir gėrio nešėja, meilės skleidėja ir įkvėpėja, nuostabia moterim – Julija. Dėkoju Visatai už palaimintą pasirinkimą keliauti kartu su šia nuostabia siela! Ačiū, Mokytoja."