Julija Vaiči
Visi ieškojimai baigiasi vieną akimirką. Tada, kai pasirenkama Šviesa. Ir tampama Apsišvietusiuoju. Visi skausmai pradingsta vieną akimirką. Tada, kai atsiveriama Meilei.    Ir esama Kuriančiuoju.

Kontaktai

Jei turite klausimų ar užklausų, prašome juos įrašyti į šia formą, ir aš Jums atsakysiu. Dėkoju!