Julija Vaiči
Visi ieškojimai baigiasi vieną akimirką. Tada, kai pasirenkama Šviesa. Ir tampama Apsišvietusiuoju. Visi skausmai pradingsta vieną akimirką. Tada, kai atsiveriama Meilei.    Ir esama Kuriančiuoju.

Interferencija 

Viskas, kas patraukia dėmesį, už ko „užkliūva“ akis ir/ar ausis, į ką ir kaip reaguojama bei atpažįstama, yra savojo gyvenimo ženklai. Ženklai mus supa visur ir nuolat, ir tik praktikuojantis savi pažinimą geba skaityti ženklų kalbą: atskiria praeities simbolius nuo ateities, kaip ir savą ženklą nuo nesavo, sąmoningai priima tinkamus sprendimus ką, kaip, kur daryti arba laisvos valios aktu materializuoja arba transformuoja pasirinktąjį dabarties realybėje.

Tačiau, visi be išimčių, yra turimo / pasiekto rezultato tėvas ir motina, esa savų ženklų „užsakytojai“. Arba kiekviena mintis, (į)tikėjimo energija užpildyta, tampa kūnu, nesvarbu kiek sąmoningas ar nesąmoningas yra „užsakytojo“ suvokimas.

Savi pažinimas per savistabą, fiksaciją, struktūrizavimą, longiravimą – pati įdomiausia kūrybinė veikla, pats mylimiausias darbas, pati tikriausia vidinės jėgos ir galios pritaikymo praktika.

Savų ženklų skaitymas, atpažįstant metasensoriniu atliepimu, jų suvokimas ir išgryninimas sukaupta visaapimamumu patirtimi iki išminties perlo – šventinės kasdienybės patyriavimas keliaujančiojo savi pažinimo keliu.

Savi pažinimo kely labai dažnas susiduria su interferencija arba įtaka iš „išorės“ – tai religiniai ir/ar ezoteriniai įtikėjimai ir apsiribojimai. Interferencija – tai tarytum vidinis „priešas“, trukdantis ir trikdantis mėgautis savuoju gyvenimu klestėjime ir džiaugsme, meilėje be sąlygų ir šviesoje be konflikto. 

Savi pažinimas, kaip ir pati būtis, po interferencijos sąmoningo atsisakymo, tampa žymiai ir ženkliai skanesnis, gražesnis, lengvesnis.

Interferencijos sąmoningas atsisakymo seansas vyksta tik sąmonės arba suvokimo lygmeny arba 5D vibracijoje. Šioje vibracijoje viskas skaidriai aišku, kristališkai gryna, lengvai suprantama. Šis seansas niekaip nesusijęs su pasąmonės arba praeities klodais, todėl yra visiškai saugus ir patikimas.

Interferencijos sąmoningas atsisakymo seansas – tai ypatinga patirtis nusprendusiam/iai prisijungti prie vidinių resursų lobyno, prie savos begalybės bibliotekos, prie savojo pirmapradžio esaties šaltinio, ir išgirsti save patį gryniausia arba aukščiausia savęs vibracija.

Interferencijos sąmoningas atsisakymo seansas

ypatingas tuom, kad po Jo savi pažinimas perauga į tikrją proto evoliuciją bei širdies revoliuciją begaliai amžinoje dabartimi savoje vidinėje visatoje, atsakomybėje prieš save ir ištikimybėje sau;

svarbus tuo, kad laisvos valios pasirinkimu užsiveria karmiškoji praeitis arba likimiškoji ateitis ir atsiveria savasties atmintis savi suvokimui be išorinių trikdžių ir įtakos;

unikalus tuo, nes įkvepia / motyvuoja atkakliai darbuotis ir mėgautis savi atminimo procesu, tam, kad su atgimimu sąmonėje sugrįžtų dalinimosi ir dovanojimo galios ir gebos, bendrystės ir bendradarbiavimo džiaugsmas ir palaima.

Svarbu suvokti, kad interferencijos sąmoningas atsisakymo seansas yra labai svarbus žingsnis į savęs atmintį, tačiau tai nėra pats transformacijos procesas. Bet gera naujiena yra ta, kad yra paruošta maksimaliai išgryninta išlaisvėjimo terapija – praktika, kuri rezultatus atveria per minimalų pagal asmenines savybes laiką.

 

Svarbu žinoti

Kūno vibracijos arba energinis dažnis yra labai svarbus resursas keliaujant pasirinkta kryptimi į savą Sėkmę ir Laimę. Kuo aukštesnė vibracija, tuo trumpesnis kelias, tuo tikresnis rezultatas, tuo tiesesnis gyvenimas.

Kūno vibracija – puikus patarėjas savi diagnostikoje, nes leidžia atpažinti ribojančias nuostatas ir varžančius įtikėjimus. Tačiau tik suvokus kaip tarpusavy sąveikauja kūnas, pasąmonė ir sąmonė, galima pasikylėti energetiškai. Suvokimu arba savi diagnostika paremta ir atpažįstama ribojanti nuostata bei varžantis įtikėjimas tampa transformacijos objektu, kuris, pasirinkus efektyvų arba loginį sprendinį, mąstymo - elgesio modelį, iš ribojančio ir varžančio išauga į beribį ir laisvą esimą, lydimą geros fizinės savijautos, leidžiantį mėgautis puikiai derančiais santykiais, apdovanojantį aktyvia ir mylima veikla.

 

Seansas yra skirtas tiems, kas:

-      jau dirba su ribojančiomis nuostatomis ir varžančiais įtikėjimais, bet jaučia, kad nepavyksta jų pakeisti,

-      vėl ir vėl susiduria su nemaloniais įvykiais, su kuriais kol kas negali susidoroti,

-      jaučia, kad aplinkybės yra priešiškos,

-      suvokia, kad jau pasiruošęs veikti, bet kažkas trukdo ir trikdo,

-      nori gyvenime įgyvendinti savus/didelius siekius ir jausti savas plačias galimybes.

Seanso metu atliekama plati diagnostika subjekto eterinio kūno ir energinių sferų iš sąmonės lygmens arba tos vibracinės erdvės, kurioje reiškiasi besąlygiškumas ir bokonfliktiškumas, t.y. iš 5D. Diagnostika leidžia nustatyti energijos tekėjimo kokybę bei nustato aktyvias karmines programas ir ezoterines ir/ar religines interferentų įtakos zonas.

  Seanso metu sužinomi atsakymai:

  Kaip reiškiasi Aukščiausiasis savęs aspektas arba kokie sąmoningi tikslai, gebos ir talentai užkoduoti visa menančioje atminty.

-      Kaip saugiai ir kokybiškai aktyvuoti intuicijos ir nuojautos mechanizmą.

-      Kaip pakeisti apribojančias nuostatas į stiprinančias.

-      Kaip nustoti gyventi autopiloto režime ir pradėti daryti tai, kuo galime didžiuotis.

-      Kaip motyvuoti save veiksmui, kai norisi tiesiog pagulėti.

-      Kaip nustoti sau trukdyti siekti finansinės sėkmės, darnių asmeninių santykių, neprarasti fizinės sveikatos.

-      Kaip perorientuoti vidinį Sabotuotoją į aistringai mylintį gyvenimą Patyrėją, siekiantį visuminio klestėjimo ir finansinės nepriklausomybės. 

 Seanso etapai ir galimybės:

1.  Pasirengimas:

Iki seanso paruošiami konkretūs klausimai, surašyti remiantis gimimo datos skaitinėmis vibracijomis, tam, kad atsakymai energiškai ir informatyviai kokybiškai padėtų pasiruošti diagnostikai ir pokalbiui su savo sąmone.

2.   Seansas:

Diagnostika arba platus matymas, nustatant karmines bei ezoterines programas ir interferentus;

Sąmoningas interferencijos poveikio atsisakymas;

Atsakymų į rūpimus klausimus įgarsinimas.

Seanso metu yra daromas įrašas, kurį galima perklausyti tiek kartų, kiek to norima.  

3.   Maratonas arba terapijos seansai tai individualus, praktinis, koncentruotas sąmonės transformacijos kursas. Maratonas skirtas sudalyvavusiems Interferencijos atsisakymo seanse ir patyrusiems bei pamačiusiems save šviesioje sąmonėje, norintiems suvoktos būties, tam, kad sąmoningai dalintis patirtimi, išmintimi, vidinėmis žiniomis - tiesomis, bendrauti su bendraminčiais.

Apie maratono eigą ir sąlygas yra  informuojama asmeninio pokalbio metu.

Seanso trukmė 1,5 - 2 val. Kaina 200 Eur.